สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค. - 1 มิ.ย. 65


ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ

  1. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  6  อัตรา
  2. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ  3  อัตรา
  3. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  2  อัตรา
  4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  2  อัตรา
  5. นิติกรปฏิบัติการ  1  อัตรา  และ
  6. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ  1  อัตรา

คุณสมบัติโดยย่อ

ต้องเป็นผู้ผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร


การรับสมัครสอบ

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ https://oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค. - 1 มิ.ย. 65 หรือคลิกที่นี่เพื่อกรอกใบสมัคร

อ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

No comments

Powered by Blogger.