การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเป็นพนักงาน ประจำปี 2561 จำนวน 182 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 - 30 เมษายน 2561


ตำแหน่ง
จำนวน (อัตรา)
คุณสมบัติเบื้องต้น
1.วิศวกร 5 (โยธา) (ป.โท)
6
• ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
2.วิศวกร 4 (โยธา) (ป.ตรี)
37
3.วิศวกร 4 (เครื่องกล) (ป.ตรี)
13
4.วิศวกร 4 (ไฟฟ้า) (ป.ตรี)
5
5.วิศวกร 4 (ไฟฟ้ากำลัง/สื่อสาร) (ป.ตรี)
16
6.วิศวกร 4 (คอมพิวเตอร์) (ป.ตรี)
1
7.วิศวกร 4 (อุตสาหการ) (ป.ตรี)
1
8.วิศวกร 5 (ป.โท)
1
9.วิศวกร 4 (ป.ตรี)
1
10.สถาปนิก 4 (ป.ตรี)
1
11.พนักงานวิจัย 4 (ป.ตรี)
1
12.พนักงานวิทยาศาสตร์ 5 (ป.โท)
1
13.เศรษฐกร 5 (ป.โท)
1
14.พนักงานการเงิน 4 (ป.ตรี)
2
15.พนักงานบัญชี 4 (ป.ตรี)
2
16.พนักงานตรวจสอบ 4 (ป.ตรี)
7
17.พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ 4
3
18.พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 (ป.ตรี)
42
19.นิติกร 4 (ป.ตรี)
8
20.พนักงานทรัพยากรบุคคล 4 (ป.ตรี)
2
21.พนักงานบริหารพัสดุ 4 (ป.ตรี)
4
22.บรรณารักษ์ 4 (ป.ตรี)
1
23.พนักงานประชาสัมพันธ์ 4 (ป.ตรี)
3
24.พนักงานรักษาเขตทาง 4 (ป.ตรี)
2
25.พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 (ป.โท)
14
26.พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 (ป.ตรี)
1
27.ช่าง 3 (ปวส.)
6
ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html


วิธีการรับสมัคร สถานที่และระเบียบการสอบ
วันที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกข้อมูลใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ https://mrta.thaijobjob.com/ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561
ตั้งแต่ 23 – 30  เมษายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
adv
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ
>
นราชการ #เปิดสอบราชการ #สอบแข่งขัน #สอบบรร

No comments

Powered by Blogger.