กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 34 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน้ต ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. - 18 พ.ค. 65


ตำแหน่ง

 1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    4  อัตรา
 2. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน    2  อัตรา
 3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน    1  อัตรา
 4. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน    4  อัตรา
 5. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน    1  อัตรา
 6. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน    3  อัตรา
 7. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 10  อัตรา
 8. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 5 ตำแหน่ง
 9. นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ (พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้)    2  อัตรา
 10. นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ    2   อัตรา

คุณสมบัติโดยย่อ

 • ต้องเป็นผู้ผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ภายในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

การรับสมัคร


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

No comments

Powered by Blogger.