สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 12 อัตรา ระหว่างวันที่ 1-7 มีนาคม 2567

 

อย. เปิดสอบคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการรายละเอียดข่าวประกาศ
ตำแหน่งและอัตราแรกบรรจุ

1) นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ        2        อัตรา
เงินเดือนระหว่าง 15,000 - 16,500        บาท
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์2) เภสัชกรปฏิบัติการ        5        อัตรา
เงินเดือนระหว่าง 15,800 - 17,380        บาท
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม3) แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ        5        อัตรา
เงินเดือนระหว่าง 15,000 - 16,500        บาท
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
สอบคัดเลือก ไม่ต้องผ่านภาค ก.  ของ ก.พ.
ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามที่ ก.พ. ประกาศรับรอง ตรวจสอบได้ที่นี่

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์สมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ fda.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 1-7 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง

อย. กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2567


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม            |            เว็บไซต์สมัครออนไลน์

No comments

Powered by Blogger.