กรุงเทพมหานคร เปิดสอบภาค ก. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 กุมภาพันธ์ 2567

สอบภาค ก. กรุงเทพมหานคร ปี 2567


ข่าวดีสำหรับทุกคนครับ!!!! ใครที่ยังไม่ผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ฟังทางนี้

โอกาสมาถึงแล้ว!!!!!!!!!!!!!  โดยกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบ

วัดความสามารถทั่วไป ภาค ก. จำนวน 20,000 ที่นั่ง 

แบบอิเล็กทรอนิกส์ - สอบบนจอคอมพิวเตอร์เหมือนใบขับขี่ 1) ระดับวุฒิการศึกษาที่สามารถใช้สมัครได้

- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  / ประกาศนียบัตร (ไม่รวมประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย) / ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) / อนุปรุญญา / ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง


- ปริญญาตรี


การสมัครสอบภาค ก. ของ ก.ก. มีประโยชน์ ต่อ การสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการกรุงเทพมหานคร ในอนาคต ผู้ที่สอบผ่านภาค ก. จะสามารถเข้าสอบแข่งขันเพียงภาค ข. และภาค ค. 2) วิธีสมัครสอบ

กรุงเทพมหานคร กำหนดรับสมัครสอบผ่านอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ ksb.bangkok.go.th ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 กุมภาพันธ์ 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
จำนวนที่นั่งสอบ 20,000 ที่นั่ง
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม           |            สมัครสอบออนไลน์
ติดตามข่าวเปิดสอบราชการ ที่เพจ ศูนย์ข่าวเปิดสอบงานราชการ 


No comments

Powered by Blogger.