กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2566 - 10 มกราคม 2567

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  2  อัตรา

อัตราเงินเดือน    15,000 - 16,500        บาท
คุณสมบัติเบื้องต้น

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ สำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป 

ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ประกาศรับรอง โดยสามารถตรวจสอบคุณวุฒิของตนเองได้ที่นี่ >>ตรวจสอบคุณวุฒิการสมัครรับราชการตามที่ ก.พ. รับรอง<<
การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ opsmoc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการกระทรวงพาณิชย์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 16 มกราคม 2566อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม        |            ระบบรับสมัครออนไลน์

No comments

Powered by Blogger.