สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 24 สิงหาคม 2566

 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครงานราชการ จำนวน 2 อัตรา 


ตำแหน่งที่เปิดรับ

1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ        1        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง        15,000 - 16,500 บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในาขาวิชาการบัญชี นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) หรือวิศวกรรมศาสตร์2) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ            1        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง     15,000 - 16,500 บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในาขาวิชาการบัญชี นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา
เป็นผู้ผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป


ต้องมีวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง โดยตรวจสอบได้ที่นี่ 
การรับสมัครงาน

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ sepo.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 3-24 สิงหาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในเดือนกันยายน 2566


อ่านรายละเอียดประกาศ   


เว็บไซต์สมัครออนไลน์  


No comments

Powered by Blogger.