กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 สิงหาคม 2566

 

กระทรวงการต่างประเทศ ประกาศรับสมัครงาน บรรจุเข้ารับราชการ 9 อัตรา ดังนี้

1) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ        7        อัตรา
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา ที่ ก.พ. รับรอง


2) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ        1        อัตรา
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจหรือเศรษฐศาสตร์ ที่ ก.พ. รับรอง


3) เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา        1        อัตรา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล การถ่ายภาพและมัลติมีเดีย ดิจิทัลกราฟิก เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์กราฟิก การจัดประชุมและนิทรรศการ ที่ ก.พ. รับรอง

ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ภายในวันสอบสัมภาษณ์เปิดรับสมัคร
ผู้สนใจ และมีคุณสมบัติ สามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2566 ทางเว็บไซต์ mfa.thijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการNo comments

Powered by Blogger.