สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 - 28 เมษายน 2566

 

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดสอบ งานราชการ เป็นพนักงานราชการ 15 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

กลุ่มงานบริการ

1) พนักงานบริการ    2    อัตรา

2) ผู้ช่วยงานพัสดุ    1    อัตรา

3) พนักงานสนับสนุนการประชุม    1    อัตรา

วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) - มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) อัตราเงินเดือน 10,430 บาท

วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    อัตราเงินเดือน 11,280 บาท

วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราเงินเดือน 13,800 บาทกลุ่มงานเทคนิค

4) พนักงานซ่อมบำรุง (ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า)    1    อัตรา

5) พนักงานโสตทัศนศึกษา    3    อัตรา

วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 11,280 บาท

วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราเงินเดือน 13,800 บาทกลุ่มงานบริหารทั่วไป

6) นักวิชาการผลิตสื่อโสตทัศน์    1    อัตรา

7) นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ    1    อัตรา

8) นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ    1    อัตรา

9) นักวิชาการเงินและสวัสดิการ    1    อัตรา

10) นักวิชาการสนับสนุนงานวิชาการ    3    อัตรา

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 18,000 บาท


ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.การสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ senate.thaijobjob.com ได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 28 เมษายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา สามารถติดต่อได้ที่ 0 2831 9362 ในวันและเวลาราชการ


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566


อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร 


เว็บไซต์สมัครสอบออนไลน์ 

No comments

Powered by Blogger.