สป.มท. รับสมัครงานข้าราชการ 25 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2566

กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ จำนวน 25 อัตรา 


ตำแหน่งที่เปิดสอบ

1) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ    5    อัตรา
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาใดสาขาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง2) นิติกรปฏิบัติการ    5    อัตรา
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขานิติศาสตร์ 3) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    15    อัตรา
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


อัตราเงินเดือน ระหว่าง 15,000 - 16,500 บาทตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง   คลิกที่นี่ ต้องเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกับที่ใช้สมัคร หรือสูงกว่า ภายในวันปิดรับสมัครสอบ


ช่องทางการสมัครสอบ

ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ moi.thaijobjob.com ได้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้นNo comments

Powered by Blogger.