กรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 43 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 2566

 

กรมธนารักษ์ เปิดสอบราชการ 2566


รายละเอียดตำแหน่งที่สอบแข่งขัน    11 ตำแหน่ง

1) นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ        4        อัตรา
2) นักวิชาการคลังปฏิบัติการ            1            อัตรา
3) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ            1            อัตรา
4) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ            5            อัตรา
5) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ            1            อัตรา
6) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน                6        อัตรา
7) เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน            2        อัตรา
8) เจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน            7            อัตรา
9) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน            2            อัตรา
10) นายช่างโลหะปฏิบัติงาน            1            อัตรา
11) นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน            9            อัตราตำแหน่งที่สอบคัดเลือก    3    ตำแหน่ง

1) สถาปนิกปฏิบัติการ            1            อัตรา
2) นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน            1            อัตรา
3) นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน            2        อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

ตำแหน่งระดับปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน    15,000  - 16,500   บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
ตำแหน่งระดับปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน        11,500 - 12,650    บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด


ผู้ที่สมัครสอบในตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.


ผู้ที่สมัครสอบในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกไม่จำเป็นต้องผ่าน ภาค ก.
กำหนดการรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ treasury.thaijobjob.com 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

No comments

Powered by Blogger.