กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 - 24 กรกฎาคม 2565

 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสอบคัดเลือกเข้าบรรจุเป็นข้าราชการ 2 อัตรา ดังนี้


1) นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ (สังกัดศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง)
2) นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ (สังกัดศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบน)


ผู้สมัครสอบจะต้องได้รับปริญญาสาขาสัตวแพทย์ศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา**


ผู้สมัครสอบไม่จำเป็นต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ***


ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความสนใจ สามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ dmcr.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 18 - 24 กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมงค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ    230    บาท (รวมค่าธรรมเนียมอินเทอร์เน็ต)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565No comments

Powered by Blogger.