กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 - 27 กรกฎาคม 2565

 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ เปิดสอบคัดเลือกสถาปนิกปฏิบัติการ ไม่ต้องผ่าน ก.พ. 


จำนวน 2 อัตรา (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)


คุณสมบัติเบื้องต้น 

ได้รับปริญญาตรีหลักสูตรที่กำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) 

ได้รับปริญญาตรีหลักสูตรที่กำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า)

ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. กำหนด


"ไม่ต้องผ่าน ก.พ."


การสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ และมีคุณสมบัติตรง สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ dnp.jobthaigov.com ตั้งแต่วันที่ 18 - 27 กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 


รายละเอียดเพิ่มเติม    |    ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ 

No comments

Powered by Blogger.