หนังสือเวียน ก.พ. ว18/2562 การเพิ่มเติมทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

 

ไฟล์ประกอบ: 

No comments

Powered by Blogger.