Header Ads

Header ADS
Showing posts with label officer. Show all posts
Showing posts with label officer. Show all posts

สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิเทศน์สัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 - 20 กรกฎาคม 2561

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน/สอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2561 จำนวน 455 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 มิถุนายน 2561

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน จำนวน 80 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561

Powered by Blogger.