Showing posts with label งานราชการ. Show all posts
Showing posts with label งานราชการ. Show all posts

จังหวัดบึงกาฬ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2562

กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 18 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 22 พฤษภาคม 2562

5:02 PM

    เวลาในการสมัครสอบ Countdown     กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ คลิกที่นี่   สมัครสอบออนไลน์ กระทรวงอุ...

กรมศิลปากร ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 - 30 พฤษภาคม 2562

4:44 PM

      เวลาในการสมัครสอบ Countdown   ประกาศรับสมัครสอบ กรมศิลปากร  คลิกที่นี่   สมัครสอบออนไลน์ กรมศิลปากร คลิกที่นี่  ...

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 201 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 23 - 29 เมษายน 2562

4:04 PM

      เวลาในการสมัครสอบ Countdown   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่   รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คลิกที่นี่   รายละเ...

Powered by Blogger.