สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาค ก. อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 115 ที่นั่ง วันที่ 12 มิถุนายน 2561

รีบกรอกใบสมัครให้เสร็จภายใน 3 นาที!!!


สำนักงาน ก.พ. เปิดระบบรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ที่มีวุฒิปริญญาโท รอบที่ 2 วันที่ 12 มิถุนายน 2561 จำนวน 115 ที่นั่งNo comments

Powered by Blogger.