Header Ads

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ และนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแตวันที่ 8 - 15 มิถุนายน 2561

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน/สอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2561 จำนวน 455 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 มิถุนายน 2561

Powered by Blogger.