Showing posts with label select. Show all posts
Showing posts with label select. Show all posts

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ จำนวน 100 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 10 - 21 มิถุนายน 2562

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 13 อัตรา สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2562

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งพยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2562

จังหวัดพังงา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 23 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2562

10:51 AM

      เวลาในการสมัครสอบ Countdown     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่   กลับ

จังหวัดบึงกาฬ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2562

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จำนวน 8,579 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9 - 31 พฤษภาคม 2562

Powered by Blogger.