Showing posts with label เปิดสอบ 2562. Show all posts
Showing posts with label เปิดสอบ 2562. Show all posts

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2562

จังหวัดพังงา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 23 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2562

10:51 AM

      เวลาในการสมัครสอบ Countdown     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่   กลับ

สำนักงานศาลยุติธรรม ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ในสำนักงานศาลยุติธรรม จำนวน 2 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2562

11:28 AM

      เวลาในการสมัครสอบ Countdown   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่   สมัครสอบออนไลน์ สำนักงานศาลยุติธรรม คลิกที่นี่ ...

กรมศิลปากร ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 - 30 พฤษภาคม 2562

4:44 PM

      เวลาในการสมัครสอบ Countdown   ประกาศรับสมัครสอบ กรมศิลปากร  คลิกที่นี่   สมัครสอบออนไลน์ กรมศิลปากร คลิกที่นี่  ...

กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 36 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 25 เมษายน 2562

4:58 PM

      เวลาในการสมัครสอบ Countdown   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่   หน้าแรก

กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 19 เมษายน 2562

Powered by Blogger.