Showing posts with label หางาน. Show all posts
Showing posts with label หางาน. Show all posts

กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 18 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 22 พฤษภาคม 2562

5:02 PM

    เวลาในการสมัครสอบ Countdown     กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ คลิกที่นี่   สมัครสอบออนไลน์ กระทรวงอุ...

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 50 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 30 สิงหาคม - 4 ตุลาคม 2561

กรมศุลกากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ จำนวน 30 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม - 10 กันยายน 2561

Powered by Blogger.