Showing posts with label สอบราชการ 62. Show all posts
Showing posts with label สอบราชการ 62. Show all posts

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2562

5:10 PM

    เวลาในการสมัครสอบ Countdown     กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดสอบบรรจุข้าราชการ คลิกที่นี่   สมัครสอบออนไลน์ กรมฝน...

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562

4:35 PM

    เวลาในการสมัครสอบ Countdown   รายละเอียดประกาศ คลิกที่นี่   หน้าแรก

Powered by Blogger.