Showing posts with label ประกาศสอบ. Show all posts
Showing posts with label ประกาศสอบ. Show all posts

สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ในตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ จำนวน 28 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 20 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักงานศาลยุติธรรม ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ประจำปี 2560 (ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของศาล) ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2560

Powered by Blogger.