Showing posts with label งานราชการ 2562. Show all posts
Showing posts with label งานราชการ 2562. Show all posts

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 - 24 มิถุนายน 2562

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฎิบัติการ จำนวน 35 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2562

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 16 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2562

12:41 PM

      เวลาในการสมัครสอบ Countdown   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่   สมัครสอบออนไลน์ กรมพัฒนาที่ดิน คลิกที่นี่   ...

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 14 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 6 - 26 มีนาคม 2562

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 165 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 - 18 มกราคม 2562

4:39 PM 0

เวลาในการสมัครสอบ Countdown - เอกสารเพิ่มเติม - แก้ไขประกาศสอบ - เว็บไซต์รับสมัครสอบ

Powered by Blogger.