Showing posts with label กรมการแพทย์. Show all posts
Showing posts with label กรมการแพทย์. Show all posts

กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน และตำแหน่งช่างทันตกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 42 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 18 เมษายน 2562

กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 36 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 25 เมษายน 2562

4:58 PM

      เวลาในการสมัครสอบ Countdown   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่   หน้าแรก

Powered by Blogger.