สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัครทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 8 - 28 มกราคม 2564

No comments

Powered by Blogger.