โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี 2563 จำนวน 280 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2563 

ประกาศรับสมัคร

ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัคร

No comments

Powered by Blogger.