สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (รอบปกติ) สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน

No comments

Powered by Blogger.