สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 (นปร. 14) ตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่ 19 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2563

 
 
 
 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ 


No comments

Powered by Blogger.