กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการสังกัดกรมการแพทย์ จำนวน 26 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9 - 16 ธันวาคม 2562

 
 
 

 

  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ  ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 
  • คลิกที่นี่เพื่อสมัครสอบออนไลน์ กรมการแพทย์ 


#สอบราชการ #เปิดสอบ #สมัครสอบราชการ

No comments

Powered by Blogger.