ศาลปกครอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการจากหน่วยงานอื่น เพื่อรับโอนมารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง จำนวน 30 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่ 6 - 15 มกราคม 2563

 
 

 
 

No comments

Powered by Blogger.