กองบินตำรวจ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2562 จำนวน 30 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2562


 
 

 
 

  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกองบินตำรวจ เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2562

No comments

Powered by Blogger.