สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 พฤศจิกายน 2562

 
 
 
 No comments

Powered by Blogger.