บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562


 
 
 

  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เรื่อง  รับสมัครบุคคลเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อปฏิบัติงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
  • คลิกที่นี่เพื่อสมัครสอบออนไลน์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)   • No comments

    Powered by Blogger.