กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 7 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2562


 
 

 
 


No comments

Powered by Blogger.