สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 72 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2562

 
 

 No comments

Powered by Blogger.