กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562


ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ที่มา https://dlaapplicant2562.com 5.6.62
Powered by Blogger.