กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ จำนวน 100 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 10 - 21 มิถุนายน 2562

Powered by Blogger.