สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2562


 
 

 
 
 
 
 
 


Powered by Blogger.