สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) กรณีบุคคลที่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมได้


                              คลิกที่นี่                                                          คลิกที่นี่


เงื่อนไข :
1) เป็นการรับสมัครเพิ่มเติม เฉพาะกรณีเป็นบุคคลผู้ที่เคยสมัครสอบเมื่อวันที่ 14 มี.ค. - 3 เม.ย. 62 ที่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมได้
Powered by Blogger.