สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2562

Powered by Blogger.