กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งพยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2562

Powered by Blogger.