องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 9 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน 2562

 
 
 
 


Powered by Blogger.