จังหวัดบึงกาฬ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2562

Powered by Blogger.