สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อโอนมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาล จำนวน 40 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2562


 


Powered by Blogger.