สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2562

Powered by Blogger.