สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบภาค ก.) รอบปกติ ประจำปี 2562 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม - 3 เมษายน 2562

 
 

 
 
 
 
 

* เว็บไซต์รับสมัครสอบ ก.พ. คลิกที่นี่ 
* ประกาศอย่างเป็นทางการ คลิกที่นี่ 
* เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่ 

Powered by Blogger.