กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสังกัดกรมการปกครอง จำนวน 63 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 6 - 27 มีนาคม 2562

1) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (ทั่วไป)  45  อัตรา
2) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (จว.ชายแดน) 3 อัตรา
3) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  10 อัตรา
4) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  5  อัตรา
2) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (ทั่วไป) 
3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (จว.ชายแดน)
4) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
5) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
6) เว็บไซต์รับสมัครสอบ


Powered by Blogger.