สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จำนวน 6 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2561


ตำแหน่ง
จำนวน (อัตรา)
คุณสมบัติเบื้องต้น
1) หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
2) หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
3) หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษา
4) เจ้าหน้าที่ธุรการ
5) เจ้าหน้าที่พัสดุ
1

1
1
1
1
ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
ปวช. - ป.ตรี
บรรจุส่วนกลาง
ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html


วิธีการรับสมัคร สถานที่และระเบียบการสอบ
วันที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตของสภากาชาดไทย

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 100 - 150 บาท

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ http://jobtrc.redcross.or.th ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ
adv
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ
ไฟล์ประกาศ คลิกที่นี่
งานราชการ #เปิดสอบราชการ #สอบแข่งขัน #สอบบรรจุ

No comments

Powered by Blogger.