กรมประมง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ (คนพิการ) จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 - 23 พฤศจิกายน 2561


ตำแหน่ง
จำนวน (อัตรา)
คุณสมบัติเบื้องต้น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน(คนพิการ)
4
ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
ปวส.
บรรจุภูมิภาค
ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html


วิธีการรับสมัคร สถานที่และระเบียบการสอบ
วันที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมประมง ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 30 บาท

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ https://fisheries.thaijobjob.com/ ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2561
ตั้งแต่วันที่ 12 - 23 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
adv
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ

ไฟล์ประกาศ คลิกที่นี่
านราชการ #เปิดสอบราชการ #สอบแข่งขัน #สอบบรรจุ

No comments

Powered by Blogger.