ศาลยุติธรรม ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 25 อัตรา รับสมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 12 - 30 พฤศจิกายน 2561


ตำแหน่ง
จำนวน (อัตรา)
คุณสมบัติเบื้องต้น
1) นิติกรปฏิบัติการ
2) เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
20
5
ผ่าน ก.พ. หรือไม่ผ่านก็ได้
ป.ตรี
บรรจุส่วนกลาง
ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html


วิธีการรับสมัคร สถานที่และระเบียบการสอบ
วันที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงานศาลยุติธรรม ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน450 - 550 บาท

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ https://op.thaijobjob.com/
ตั้งแต่วันที่ 12 - 30 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
adv
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ

ไฟล์ประกาศ คลิกที่นี่
านราชการ #เปิดสอบราชการ #สอบแข่งขัน #สอบบรรจ

No comments

Powered by Blogger.